Cieľom OZ Bylinkový Dotyk je obnovenie a propagácia ľudových tradícií bylinárstva v regióne Turiec, poznávanie, pestovanie, zber, spracovanie a uskladňovanie liečivých bylín. K cieľom patrí aj ochrana životného prostredia s rešpektom k udržateľnosti výskytu voľne rastúcich liečivých bylín v Turčianskej kotline.
Máte otázky alebo sa chcete objednať? Neváhajte nás kontaktovať, sme Vám k dispozícii.