Sebaláska

"Ja ťa nikdy neuvidím, ak neuvidím samého seba, nikdy ťa nespoznám ak nespoznám samého seba, nikdy ťa nemôžem milovať ak nebudem milovať samého seba."

Čo je to sebaláska alebo mať sa rád? To, čo sme, to akí sme a to ako ku sebe pristupujeme. Stačí sa pozrieť do svojho vnútra - a to je to najťažšie.

Milujte svoje telo. Milujete sa bez podmienok potom príde tá krásna veta "Mám sa rád/rada. "Začnite lepšie jesť, ale nie preto, abyste zchudli, ale preto, abyste boli zdravší. Začnite cvičit, aby vaše telo bolo v lepšej fyzickej kondícii.  A tieto zmeny, které vychádzajú z vašej skutočnej lásky ku svojmu telu, budú skutočné. Nebude to mesačné zbláznenie, po ktorom sa všetko vrátí do starých kolají. Toto budete vy, stále len vy – bude to vaše láska k sebe samým.

Prijmime sa takí akí sme, prijmime všetko, čo je v nás. Uvedome si naše temné aj svetlé stránky našeho ja a nebojujme proti nim, prijmime ich. Prijmite svoje temné stránky ako sú žiarlivosť, agresia, manipulácia, závisť, chtíč, túžba ...., neschovávajte sa pred nimi, nepredstierajte že ich v sebe nemáte. Lebo čo neprijímame, nemôžeme s tým pracovať. Uvedomte si kto je váš nepriateľ. Väčšinom sme to my sami. Najväčšia vzdialenosť je v človeku, od jeho mysle k srdcu. Prijmite svoj strach, svoje temné stránky a všetko to čo vo vás je. 

Môžete o sebe povedať, že se máte radi? Môžete povedať, že máte radi svoje telo? Môžete povedať, že prijímate to, akí ste, svoje temné aj svetlé stránky? Čo pre vás znamená mať sa rád? :):):)