Prednáška o Bachových kvetových esenciách

 

Srdečne vás pozývame na prednášku o Bachových kvetových esenciách.

Je to jednoduchá a účinná liečebná metóda viac ako 70 rokov stará, pochádzajúca z Anglicka, pri ktorej sa využíva liečivá energia kvetov, stromov, rastlín a kríkov, ktorá má tú zvláštnu a vzácnu vlastnosť, že lieči, harmonizuje stavy mysle.

Bachove kvetové esencie pomáhajú pri ťažkých životných skúškach, stavoch veľkej vyčerpanosti, pri prekonávaní strachu, hnevu, smútku, vnútorného napätia. Negatívne pocity nepotláčajú, ale vytvárajú opačný, pozitívny postoj. Tým sa v človeku vytvorí samouzdravovací program, ktorý je veľmi dôležitý aj pri liečení fyzických chorôb. Napriek tomu, že Bachove esencie nie sú určené priamo na telesné príznaky chorôb, pomáhajú chorobu pochopiť a vyrovnať sa s ňou. Tým výrazne prispievajú k urýchleniu procesu liečby.

Kde:          Masážne a regeneračné centrum DOTYK

                 ul.Štefana Furdeka 5, Martin – Záturčie, 036 01

Kedy:        23.06.2017 (piatok)

Čas:          o 17:00

Trvanie:    cca 1 hodina

Lektorné:   3 Eur

Kontakt:    Mgr. Janka Ladiverová, t.č. 0907 25 25 86

"Choroba nie je ani krutosť ani trest, ale oprava, nástroj, ktorým 
si naša vlastná duša poslúžila, aby poukázala na naše chyby 
a aby nás zadržala pred ešte väčšími omylmi, ktoré by urobili ešte 
väčšie škody a aby nás zaviedla späť na cestu pravdy a svetla"

                                                                                                      Dr. Edward Bach