Liečivé vedomie - Vedomá liečba

LIEČIVÉ VEDOMIE - VEDOMÁ LIEČBA
 
Liečenie úzko súvisí s hľadaním zmyslu. Čím je choroba ťažšia a zdĺhavejšia, tým sa viac pozornosť človeka upriamuje na jej symptómy. A vačšinou je cieľom odstránenie týchto symptómov. V medicíne sú smery, ktoré v každej chorobe predpokladajú biologickú príčinu, iné pripisujú ich povod výhradne psychickým faktorom. Človek ako celok vytvára symbiózu týchto smerov.
Tajomstvo uzdravenia je skryté v samotnom pacientovi. No samoliečenie nevylučuje ani pomoc zvonku. Občas je samoliečba možná len vďaka pomoci druhej osoby, keď sa uvoľní strnulosť v ktorej sa človek nachádza.
Svoju cestu však musí objaviť každý sám.
" Kto chce dosiahnuť dušu, može k nej pristupovať cez telo. Kto chce mať dosah na telo, može to urobiť prostredníctvom duše."