BACHOVE KVETOVÉ REMEDIE

Bachova kvetová terapia

Bachova kvetová terapia pomáha pri ťažkých životných skúškach, stavoch vyčerpanosti, pri prekonávaní strachu, hnevu, smútku, vnútorného napätia a pri mnohých ďalších psychických i fyzických ťažkostiach. Využívajú sa rôzne kombinácie kvetových esencií v podobe kvapiek alebo mastičiek, ktoré majú priaznivý vplyv na ľudský organizmus. Cieľom terapie je harmonický rozvoj osobnosti, vyrovnanosť a sebapoznanie. Terapia je kombinovateľná s akoukoľvek inou liečbou. Je vhodná pre všetky vekové kategórie ľudí vrátane tehotných a dojčiacich žien, ale aj pre zvieratá a rastliny. V prípade záujmu o terapiu nás môžete kontaktovať tu.

Zoznam esencií

 1. AGRIMONY – Repík lekársky
  Podporuje pripravenosť komunikovať, ochotu a schopnosť vyjadriť pocity a silné emócie, pripravenosť ku konfliktom, úprimnosť, hlboký vnútorný kľud.
 2. ASPEN – Topoľ osikový
  Podporuje dôveru v život, kľud, uvoľnenie, lepší spánok, miernosť, trpezlivosť, pocity istoty a bezpečia, prekonanie strachu.
 3. BEECH – Buk lesný
  Podporuje toleranciu, vcítenie sa do zážitkov druhého, priateľstvo, medziľudské vzťahy, zhovievavosť, lásku k blížnemu, súcit, miernosť, veľkorysosť.
 4. CENTAURY – Zemežlč menšia
  Podporuje schopnosť ohraničiť sa, vytrvalosť, individualitu, uvoľnenie sa z rodičovských pút, silu našeho Ja, schopnosť povedať NIE, dospievanie, duševný rast, rozvoj vôle, integritu.
 5. CERATO – Rohoblizník
  Podporuje dôveru vo vlastnú múdrosť, sebavedomie, nájdenie svojej individuálnej a kolektívnej úlohy, život v súlade s vnútorným presvedčením, dôveru vo vlastné rozhodnutie, nezávislosť na názoroch druhých, spracovanie mnohých rôznych dojmov.
 6. CHERRY PLUM – Slivka čerešňoplodá
  Podporuje previesť príslušné vývojové kroky, schopnosť vnútorne sa uvoľniť a odpútať, kľud, miernosť a trpezlivosť, sebakontrolu.
 7. CHESTNUT BUD – Pagaštan konský
  Podporuje koncentráciu, pozornosť, dôkladnosť, vnímavosť, schopnosť porozumenia, obnovenie procesu učenia (štúdium v zrelom veku, maturita, preškolenia), spracovanie a správne zaradenie naštudovaného.
 8. CHICORY – Čakanka obyčajná
  Podporuje odpúšťanie, odpútanie sa, lásku bez podmienok, schopnosť milovať, medziľudské vzťahy, rovnováhu medzi dávaním a braním, nezištnosť, vedomie vlastných hodnôt, zdravý odstup.
 9. CLEMATIS VITALBA – Plamienok plotný
  Podporuje byť „tu“ a žiť „teraz“, schopnosť koncentrácie, záujem o každodenný život, bdelosť, vitalitu, motiváciu a schopnosť pomôcť sám sebe.
 10. CRAB APPLE – Jabloň nízka
  Podporuje rešpektovanie seba, spokojnosť so sebou, prijatie svojho zovňajšku, oslobodenie sa od negatívnych myšlienok, prebudenie svojich vlastných liečivých síl, schopnosť snívať, telesné a duševné zdravie, zhovievavosť k sebe samému.
 11. ELM – Brest
  Podporuje dôveru vo vlastnú výkonnosť, zosilnenie, odolnosť, sebaistotu, smelosť, vytrvalosť, zhovievavosť so sebou samým, sebadôveru, neoblomnosť, neochvejnosť, umiernené prevzatie.
 12. GENTIAN – Horček horký
  Podporuje dôveru, vytrvalosť, pozitívne vysporiadanie sa so smútkom, osudovými ranami a inými krízami, dôveru, že vlastnú realitu zvládneme a že nie sme náhodné obete osudu, optimizmus a veselosť, veselú myseľ a nádej.
 13. GORSE – Útesovec európsky
  Podporuje životnú odvahu a vieru, nádej na zlepšenie, uzdravenie, radosť a bezstarostnosť, dôveru v život, nádej vo vzťahu ku všetkým problémom a túžbam, duševné zdravie, dôveru pre použité liečebné metódy, nádej na naplnené manželstvo, pozitívnu silu myšlienok.
 14. HEATHER – Vres obyčajný
  Podporuje zlepšenie v medziľudských vzťahoch, učenie sa odriekaniu, vyrovnanie medzi braním a dávaním, zodpovednosť voči sebe.
 15. HOLLY – Cezmína ostrolistá
  Podporuje lásku k blížnym, schopnosť milovať, dôveru, že život dáva všetkým rovnakú šancu, porozumenie pre druhých, lepšie vzťahy so súrodencami, náklonnosť, súdržnosť, priateľstvo, harmóniu, dobrotu srdca, súcit, spoločenské vzťahy.
 16. HONEYSUCKLE – Zemolez kozí
  Podporuje odpútanie sa od uplynulého, uvoľnenie z predošlých vzťahov a vzorov, vykročenie do budúcnosti s plnou dôverou.
 17. HORNBEAM – Hrab obyčajný
  Podporuje veselosť, živosť, radosť z každého dňa, záujem o život, elán, silu, sviežosť, duševnú čulosť, prekonávanie záťaže všedného dňa, spojenie srdca a rozumu, kreativitu, spokojnosť.
 18. IMPATIENS – Netýkavka žliazkatá
  Podporuje vnútorný kľud a miernosť, lepšie hospodárenie s časom, ktorý máme k dispozícii, trpezlivosť so sebou samým i s druhými, zhovievavosť ku pomalšiemu tempu druhých, zdržanlivosť, opatrnosť, láskavé zachádzanie s predmetmi.
 19. LARCH – Smrekovec opadavý
  Podporuje dôveru vo vlastné schopnosti, schopnosť sa vyjadriť, skok do nového, odvahu, radosť zo seba samého a svojich talentov, sebavedomie, kreativitu, spontánnosť, odvahu k úspechu.
 20. MIMULUS – Čarodejka škvrnitá
  Podporuje sebaistotu, odvahu postaviť sa čelom ku všetkým výzvam života, vnútornú silu, odvahu, pripravenosť ku riziku.
 21. MUSTARD – Horčica roľná
  Podporuje novú životnú silu, odvahu, schopnosť vydržať a nevzdávať sa v období depresie, poznanie, že v bolesti a v utrpení je šanca poučenia a premeny, poznanie, že depresie sú upozornením alebo volaním duše po zmene.
 22. OAK – Dub letný
  Podporuje vyrovnanie medzi prijímaním a dávaním, obnovenie svojej mäkšej pasívnej stránky, pripustenie si slabosti, poznanie, že odnímaním problémov a bremien z druhých ich oslabujeme a dokonca zbavujeme svojprávnosti.
 23. OLIVE – Oliva európska
  Podporuje zotavenie po veľkej telesnej a duševnej záťaži, uvedomenie si vlastných hraníc a záťaže, prúdenie životnej energie, vitalitu, uvoľnenie, vnútorný pokoj.
 24. PINE – Borovica lesná
  Podporuje pocit, že som vítaný a mám právo na život, pozitívne rozoberanie a diskusiu na tému „moje previnenie“, „moja vina“, oslobodenie sa od povinnosti plniť čo sa odo mňa očakáva, odlúčenie sa od rodičov, lásku k sebe samému, nesugerovať si pocity viny.
 25. RED CHESTNUT – Pagaštan pleťový
  Podporuje zbavenie sa strachu o druhých, pozitívne myslenie, dôveru, že každý človek má svoju vlastnú darom danú ochranu, a preto sa nemusí prehnane starať o „druhých“.
 26. ROCK ROSE – Devätorník peniažtekový
  Podporuje upokojenie počas akútneho strachu, statočnosť, dôveru v Božiu ochranu, ochranu pri veľkej senzibilite a otvorenosti, ukľudnenie v oblasti solar plexu.
 27. ROCK WATER – Voda z liečivých prameňov
  Podporuje čulosť, pružnosť, miernosť, ženskú stránku u muža a ženy, umenie ustúpiť, toleranciu, mäkšiu a pasívnu stránku v nás, tok našej energie, vnútorné uvoľnenie a slobodu, nežnosť.
 28. SCLERANTHUS – Sklerant ročný
  Podporuje nájdenie vlastného stredu, vnútorné vyrovnanie, rovnováhu, zrozumiteľnosť, rozhodnosť, vyrovnanie medzi dvomi extrémami ako jasanie – smútok, veľký hlad – nechutenstvo, prísnosť – nadmerná poddajnosť, mäkkosť – tvrdosť, apatia – živosť, napomáha k vyrovnanosti.
 29. STAR OF BETHLEHEM – Bledavka okolikatá
  Podporuje pokoj a kľud po traumatizujúcich zážitkoch a udalostiach (súčasnosť či minulosť), zlých správach, osudových ranách, podporuje silu, zrozumiteľnosť, duchaprítomnosť, vyrovnanie sa so šokmi, harmonizáciu tela a duše.
 30. SWEET CHESTNUT – Gaštan jedlý
  Podporuje dôveru v Boha, schopnosť vytrvať, vieru v Milosť, dôveru vo vlastné vnútorné svetlo, novú životnú odvahu, odovzdanosť k vlastnej vnútornej premene.
 31. VERVAIN – Železník lekársky
  Podporuje vysielanie pozitívneho vedomia, kľud, pochopenie, že k dosiahnutiu jedného cieľa existujú rôzne cesty, odpútanie sa, prepustenie, poznanie potreby správať sa voči ľuďom v okolí s väčšou mierou tolerancie a voľnosťou.
 32. VINE – Vinič hroznorodý
  Podporuje múdre a zmysluplné využitie vlastnej moci a sily, poskytnutie priestoru aj ostatným, pozitívnu autoritu a vedenie.
 33. WALNUT – Orech kráľovský
  Podporuje uskutočnenie toho, čo sme si určili, ochranu pred negatívnymi vplyvmi, uvoľnenie, oslobodenie sa od starého a ponorenie sa do nového, telesný pôrod, rast zúbkov u malých detí a výmena mliečnych zúbkov u väčších detí, priamočiarosť, dôslednosť.
 34. WATER VIOLET – Perutník močiarny
  Podporuje vzťahy medzi ľuďmi, otvorenosť, blízkosť, dôveru k druhým, schopnosť ukázať svoje city, radosť byť v spoločnosti s druhými, pocit byť v spojení s druhými, prúdenie energie.
 35. WHITE CHESTNUT – Pagaštan konský biely
  Podporuje kľud a duševný pokoj, kľudný a nerušený spánok, zbavenie sa rušivých myšlienok, koncentráciu, uvoľnenie hlavy, dôveru, že rozriešenie problému nastane v pravý čas, žitie opäť v prítomnosti, sústredenie.
 36. WILD OAT – Stoklas konáristý
  Podporuje nájdenie životného určenia, poznanie svojho osobného povolania, vyrovnanosť, jednoznačnosť, zrozumiteľnosť, syntézu, rozpoznanie priorít, nájdenie cieľa.
 37. WILD ROSE – Ruža šípová
  Podporuje chuť do života a radosť, potešenie z práce a zo života, bdelosť, vôľu žiť, zapojenie do života, čulosť, nadšenie, kreativitu, spontánnosť, radosť z pohybu, obetavosť, chuť na dobrodružstvo.
 38. WILLOW – Vŕba biela
  Podporuje odpustenie, poznanie, že nie je žiadny nespravodlivý osud a vy preto nemôžete byť jeho obeťou, zmierenie sa, ustúpenie, pozitívne myslenie, vnútorný pokoj.

RESCUE REMEDY – Krízová esencia
Spojenie 5 Bachových esencií (CHERRY PLUM, CLEMATIS VITALBA, IMPATIENS, ROCK ROSE a STAR OF BETHLEHEM). Vďaka tejto výnimočnej kombinácii Bachových kvetov pomáha vo všetkých stresových situáciách. Obnovuje energetickú harmóniu, pokoj a vnútorný kľud. Pomôže Vám prekonať strach, pôrod, zranenie, šok, bolesť, ale aj záťažové obdobia, ktoré Vás psychicky vyčerpávajú.

Upozornenie: Bachova kvetová terapia nenahrádza odbornú lekársku starostlivosť a lekársky dohľad.